Jonge Helden is een ervaren vrijwilligersorganisatie die unieke kampen en speelweken inricht voor kinderen en jongeren in de schoolvakanties. Daarnaast geven ze kadervormingscursussen en vormingen voor animator, hoofdanimator en instructeur. Jonge Helden is officieel erkend als Jeugddienst en functioneert als koepelorganisatie voor creatief jeugdwerk in Vlaanderen. Ze scheppen een kader waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om als creatieve en ondernemende persoon in de samenleving te staan.  Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. 


"Wij ontdekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen. Wij scheppen een kader waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om als creatieve en ondernemende persoon in de samenleving te staan. Jonge Helden ontplooien samen hun talenten en verkennen wat ze kunnen, durven en willen." 


De Liga Autisme Vlaanderen werd op 1 oktober 2017 opgericht door de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen, met als doel de samenwerking tussen de thuisbegeleidingsdiensten te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Vanuit de Liga  worden verschillende Vlaamse autismespecifieke projecten gecoördineerd, waaronder de organisatie van enkele zomerkampen specifiek voor kinderen/jongeren met autisme en een normale begaafdheid. De expertise van zowel het Ligateam als de thuisbegeleiders ligt in de kennis van autisme en het autismevriendelijk maken van de omgeving. 

"Onze thuisbegeleiders zijn dag in, dag uit aan de slag met kinderen en jongeren met autisme. Het creëren van een autismevriendelijke omgeving is hun tweede natuur. De begeleiders die vanuit de Liga Autisme Vlaanderen ingezet worden voor de kampen, zijn tewerkgesteld bij Het Raster vzw, vzw Victor, Tanderuis vzw of de Limburgse Stichting Autisme".