INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Graag vragen wij u deze inschrijvingsvoorwaarden aandachtig door te nemen! Indien u twijfelt of uw kind in aanmerking komt voor deelname aan het kamp, dan kunt u contact opnemen met de Liga Autisme Vlaanderen op info@ligaautismevlaanderen.be

DIAGNOSE AUTISME

De deelnemers dienen een diagnose van autisme met een normale begaafdheid te hebben. Na de inschrijving dient een kopie van het diagnoseverslag bezorgd te worden.

Elke persoon met een diagnose van autisme heeft recht op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH. 

RTH-AANBOD

De begeleiding vanuit de professionele thuisbegeleiders wordt geregistreerd onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH. Dit betekent dat enkel kinderen kunnen deelnemen die nog voldoende RTH-punten ter beschikking hebben en géén gebruik maken van een NRTH-aanbod van het VAPH (bv. uit een MFC).  

Op mijnvaph.be kunt u de persoonlijke RTH-teller van uw kind raadplegen.

RTH-PUNTEN 

Het kamp telt mee voor 1,86 punten van de jaarlijks beschikbare 8 punten. Deze totaalsom is opgebouwd uit:

  • 7 dagen (7x 0,087 = 0,609 ptn)
  • 6 nachten (6x 0.13 = 0,78 ptn)
  • 1 huisbezoek (2 mobiele sessies) (2x 0.235 = 0,470 ptn)

Uiteraard kan men enkel inschrijven voor het volledige kamp (= 6 nachten / 7 dagen). 

HOE INSCHRIJVEN

Inschrijven kan enkel online via de inschrijvingspagina van Jonge Helden. De inschrijvingen worden geopend op woensdag 21 maart 2018 om 19u STIPT

Indien u wenst in te schrijven voor één van de kampen, raden we u aan om op de website van Jonge Helden vóór 21 maart een profiel aan te maken en de inschrijvingsprocedure na te lezen.

BETALING

Na uw inschrijving controleren wij binnen de 10 dagen of u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Binnen deze 10 dagen kunt u nog kosteloos annuleren. Daarna ontvangt u van Jonge Helden een definitieve bevestiging van inschrijving per mail. Eén à twee weken na deze bevestigingsmail ontvangt u, eveneens per mail, een uitnodiging tot betaling van de deelnameprijs (320 euro). 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de website van Jonge Helden vindt u meer informatie mbt de algemene voorwaarden in verband met inschrijving, betaling, annulatie en verzekering.  

Ter info! De termijn waarbinnen kosteloos kan geannuleerd worden, is voor deze kampen 10 dagen ipv de vermelde 7 dagen.